PBC

Opdrachtgever
Het PBC is een kampeerterrein waar primitief gekampeerd kan worden door scouting groepen. Dit kampeerterrein wordt van oudsher beheerd door de leden van de scouting groep PBC Austerlitz.

Probleemstelling
Voor het maken van kwitanties en de administratie van de kas op het kampeerterrein was behoefte aan een systeem dat naadloos aansluit op de bestaande MS Access applicatie. Voorheen werd met MS Word een kwitantie gemaakt en werden de kwitantie gegevens overgetypt in de MS Access toepassing.

Oplossing
CalcEs Spreadsheet Consultancy heeft een Excel sjabloon gemaakt, waarbij de gegevens aan de hand van een jaarplanning automatisch in een bestand voor een periode worden verzameld. Na afloop van de periode wordt het bestand gemaild naar de administratie, waar vanuit MS Access een import wordt gedaan. Het resultaat is dat de administratieve handelingen tot een minimum zijn beperkt.