Lady Q

Opdrachtgever
Lady-Q ondersteund processen die met online gegevensverwerking en dataverzameling te maken hebben. Dit omvat het maken en beheren van gegevensverwerkende gadgets voor websites van WageIndicator.org.

Probleemstelling
Dagelijks worden ca. 90 online enquêtes van de Wage Indicator websites over de hele wereld ingevuld. De data die hierbij ontstaat wordt opgeslagen in Xml-bestanden, een bestand voor elke respondent. Dit levert wereldwijd per dag 1000 tot 8000 bestanden op die via een Excel toepassing worden verzameld en voorbereid voor verdere verwerking in het SPSS verwerkingsprogramma.

Oplossing
In Excel kunnen repeterende taken, zoals telkens opnieuw inlezen van de Xml-bestanden worden geautomatiseerd. In de gebouwde applicatie is met behulp van VBA (Visual Basic for Applications) worden alle benodigde handelingen automatisch uitgevoerd. Hierbij zijn vooraf criteria opgegeven voor de benodigde correcties, de zogenaamde data cleaning. Het resultaat is een Excel-bestand waar de data voor een bepaalde tap periode in is verzameld en waar de vereiste data cleaning is uitgevoerd, zodat het bestand direct in SPSS kan worden ingelezen.